Kolorektal Kanserli Hastalarımızda Sağkalım Süresini Etkileyen Faktörler

4- M.Korkut, H.Osmanoğlu, A.Logmani, B.Tabendeh, S.Yetgin, Y.Yüzer. Kolorektal Kanserli Hastalarımızda Sağkalım Süresini Etkileyen Faktörler. VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 1995, Antalya.