Sigmoid Kolon ve Rektum Kanserlerinde Anterior Rezeksiyon ve Abdominoperitoneal Rezeksiyon Sonrası Sağkalım Analizi

6- M.Korkut, H.Osmanoğlu, A.Logmani, H.Çevikel, S.Özkök, Y.Yüzer. Sigmoid Kolon ve Rektum Kanserlerinde Anterior Rezeksiyon ve Abdominoperitoneal Rezeksiyon Sonrası Sağkalım Analizi. VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 1995, Antalya.