Karaciğer ve Safra Kesesi Maligniteli Olguların İntraoperatif Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi. XII.

8- R.Killi, A.Menteş, Y.Yüzer, A.Çoker, A.Süngüoğlu, C.Yılmaz, R.Yılmaz, A.Logmani, A.Solak. Karaciğer ve Safra Kesesi Maligniteli Olguların İntraoperatif Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi. XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 1995. İzmir.